Antique Persian Bakhtiari 6' x 12'

Shabahang Royal Carpet

$18,000.00

Antique Persian Bakhtiari 5' 2" x 11' 10"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Sale
Antique Persian Malayer 6' 7" x 11' 3"

Shabahang Royal Carpet

$8,500.00 $4,600.00

Antique Persian Malayer 6' 8" x 11' 8"

Shabahang Royal Carpet

$8,500.00

Antique Persian Malayer 6' x 14' 2"

Shabahang Royal Carpet

$8,500.00

Antique Persian Seneh 5' 1" x 7' 5"

Shabahang Royal Carpet

$6,500.00

Antique Persian Bakhtiari 2' 10" x 11' 6"

Shabahang Royal Carpet

$1,850.00

Sale
Vintage Persian Kerman 4' x 15' 7"

Shabahang Royal Carpet

$2,500.00 $1,650.00

Sale
Vintage Persian Bakhtiari 3' 6" x 11'

Shabahang Royal Carpet

$2,000.00 $1,185.00

Sale
Antique Persian Malayer 4' x 14'

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00 $1,350.00

Antique Persian Esfahan 4' 4" x 7' 1"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Antique Persian Bijar 4' 9" x 6' 6"

Shabahang Royal Carpet

$4,400.00

Sale
Antique Persian Bakhtiari 4' 6" x 7' 10"

Shabahang Royal Carpet

$2,500.00 $1,850.00

Antique Persian Bakhtiari 4' 3" x 6' 11"

Shabahang Royal Carpet

$3,750.00

Antique Persian Malayer 3' 5" x 16' 3"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Antique Persian Malayer 3' 1" x 10'

Shabahang Royal Carpet

$3,500.00

Antique Persian Malayer 3' 2" x 15' 7"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Antique Persian Malayer 3' 5" x 16' 3"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Antique Persian Malayer 4' 9" x 7'

Shabahang Royal Carpet

$6,500.00

Antique Persian Malayer 3' 4" x 12'

Shabahang Royal Carpet

$2,500.00

Sale
Antique Persian Dorokhsh 9' x 12' Handmade Area Rug

Shabahang Royal Carpet

$3,800.00 $1,450.00

Sale
Vintage Persian Yazd 8' 1" x 11' 8" Handmade Area Rug

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00 $2,880.00