Persian Esfahan 2' 6" x 10' 3"

Shabahang Royal Carpet

$7,000.00

Persian Esfahan 2' 10" x 12' 6"

Shabahang Royal Carpet

$8,000.00

Persian Esfahan 2' 9" x 10' 2"

Shabahang Royal Carpet

$7,000.00

Antique Persian Bakhtiari 2' 10" x 11' 6"

Shabahang Royal Carpet

$1,850.00

Sale
Vintage Persian Kerman 4' x 15' 7"

Shabahang Royal Carpet

$2,500.00 $1,650.00

Sale
Vintage Persian Bakhtiari 3' 6" x 11'

Shabahang Royal Carpet

$2,000.00 $1,185.00

Persian Balouchi 3' 4" x 12' 9" Handmade Area Rug

Shabahang Royal Carpet

$2,350.00

Sale
Antique Persian Malayer 4' x 14'

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00 $1,350.00

Antique Persian Malayer 3' 5" x 16' 3"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Antique Persian Malayer 3' 1" x 10'

Shabahang Royal Carpet

$3,500.00

Antique Persian Malayer 3' 2" x 15' 7"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Antique Persian Malayer 3' 5" x 16' 3"

Shabahang Royal Carpet

$5,500.00

Antique Persian Malayer 3' 4" x 12'

Shabahang Royal Carpet

$2,500.00

Handmade Modern Runner 2' 6" x 12'

Shabahang Royal Carpet

$1,550.00

Handmade Modern Runner 2' 6" x 10' 3"

Shabahang Royal Carpet

$1,350.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 3" x 6' 5"

Shabahang Royal Carpet

$250.00 $115.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 3" x 6' 4"

Shabahang Royal Carpet

$250.00 $115.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 2" x 6' 5"

Shabahang Royal Carpet

$250.00 $115.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 3" x 6' 5"

Shabahang Royal Carpet

$250.00 $115.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 8" x 9' 6"

Shabahang Royal Carpet

$350.00 $175.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 4" x 9' 10"

Shabahang Royal Carpet

$350.00 $175.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 10" x 9' 8"

Shabahang Royal Carpet

$350.00 $175.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 10" x 9' 10"

Shabahang Royal Carpet

$350.00 $175.00

Sale
Handmade Colorful Kilim Runner 2' 8" x 9' 6"

Shabahang Royal Carpet

$350.00 $175.00