Persian Esfahan 2' 6" x 10' 3"

Shabahang Royal Carpet

$7,000.00

Persian Esfahan 2' 10" x 12' 6"

Shabahang Royal Carpet

$8,000.00

Persian Esfahan 2' 9" x 10' 2"

Shabahang Royal Carpet

$7,000.00

Antique Persian Bakhtiari 2' 10" x 11' 6"

Shabahang Royal Carpet

$1,850.00

Sale
Vintage Persian Bakhtiari 3' 6" x 11'

Shabahang Royal Carpet

$2,000.00 $1,185.00

Antique Persian Malayer 3' 1" x 10'

Shabahang Royal Carpet

$3,500.00

Antique Persian Malayer 3' 4" x 12'

Shabahang Royal Carpet

$2,500.00

Handmade Modern Runner 2' 6" x 12'

Shabahang Royal Carpet

$1,550.00